Nyhende

Referat frå Årsmøtet

Referat frå årsmøtet i Venelaget 6. april 2019 i Tysnes Bedehus. Det møtte 6 medlemmer ( som i 2018 ) til årsmøtet. 1. Opning. Leiar, Hans Ole Dalland, ønskte dei frammøtte velkomen til årsmøtet. 2. Val av møteleiar og referent. Hans Ole Dalland vart vald til møteleiar, og Kjell A. Lunde til referent. 3. Godkjenning […]

Tippoldeforeldre var jåttseglarar

Også hausten 2018 var 6. klassingane i kommunen på besøk i flytenaustet i Våge og fekk høyra om tysnesingane som var aktive i amerikansk seglsport. Elevane synest det er interessant å få læra litt om dei mange tysnesingane som var mannskap på «Yankee», «Weetamoe», «Rainbow» og alle dei andre staselege seglbåtane i perioden 1900-1940. Tysnesingar […]

Referat frå årsmøtet i venelaget.

Referat frå årsmøtet i venelaget 12. mai 2018 i ‘Tysnes bedehus. Det møtte 6 medlemmer til årsmøtet. Opning. Leiar, Hans Ole Dalland, ønskte dei frammøtte velkomen til årsmøtet. Medlemmene song deretter Jåttsongen. Hans Ole opplyste at Jåttsongen no er oversett til engelsk. Val av møteleiar og referent.    Hans Ole Dalland vart vald til møteleiar, og Kjell […]

Årsmelding for 2017

( i perioden 24. mai 2017 – 12. mai 2018 ) Styret har vore: Leiar Hans Ole Dalland Nestleiar/sekretær Kjell A. Lunde Kasserar: Olav Kalgraf Varafolk: Anders Bakke,Turid Teigland, John Johnsen Revisor:  Ingebjørg Hatteberg                 Valnemnd: Hans – Eivind Lande og Lars Petter Epland   Årsmøtet for 2016 vart […]

Skuletime i flytenaustet

                Kvar haust får 6. klassingane koma til flytenaustet i Våge og læra om dei mange tysnesingane som var jåttseglarar i USA i perioden 1900-1940. Venelaget for jåttseglarane synest det er viktig at dei som er unge i dag får litt kunnskap om dette spennande kapittelet i Tysnes […]