Nyhende

Jåttseglarane til M/F «Kommandøren»

Montasjen om jåttseglarane frå Tysnes er no borte frå salongen i M/F «Selbjørnsfjord». Dei som har reist med ferja den seinaste tida har truleg registrert at veggen med denne montasjen er tom. Tysdag 10. desember vart nemleg montasjen teken ned av medlemer i Venelaget for jåttseglarane. Fram til M/F «Kommandøren» kjem i drift frå årsskiftet, […]

Referat frå Årsmøtet

Referat frå årsmøtet i Venelaget 6. april 2019 i Tysnes Bedehus. Det møtte 6 medlemmer ( som i 2018 ) til årsmøtet. 1. Opning. Leiar, Hans Ole Dalland, ønskte dei frammøtte velkomen til årsmøtet. 2. Val av møteleiar og referent. Hans Ole Dalland vart vald til møteleiar, og Kjell A. Lunde til referent. 3. Godkjenning […]

Tippoldeforeldre var jåttseglarar

Også hausten 2018 var 6. klassingane i kommunen på besøk i flytenaustet i Våge og fekk høyra om tysnesingane som var aktive i amerikansk seglsport. Elevane synest det er interessant å få læra litt om dei mange tysnesingane som var mannskap på «Yankee», «Weetamoe», «Rainbow» og alle dei andre staselege seglbåtane i perioden 1900-1940. Tysnesingar […]

Referat frå årsmøtet i venelaget.

Referat frå årsmøtet i venelaget 12. mai 2018 i ‘Tysnes bedehus. Det møtte 6 medlemmer til årsmøtet. Opning. Leiar, Hans Ole Dalland, ønskte dei frammøtte velkomen til årsmøtet. Medlemmene song deretter Jåttsongen. Hans Ole opplyste at Jåttsongen no er oversett til engelsk. Val av møteleiar og referent.    Hans Ole Dalland vart vald til møteleiar, og Kjell […]

Årsmelding for 2017

( i perioden 24. mai 2017 – 12. mai 2018 ) Styret har vore: Leiar Hans Ole Dalland Nestleiar/sekretær Kjell A. Lunde Kasserar: Olav Kalgraf Varafolk: Anders Bakke,Turid Teigland, John Johnsen Revisor:  Ingebjørg Hatteberg                 Valnemnd: Hans – Eivind Lande og Lars Petter Epland   Årsmøtet for 2016 vart […]