Sundagsakademiet

På Sundagsakademiet 5. oktober vil førsteamanuensis ved Bergens Sjøfartsmuseum Per Kristian Sebak fortelja om Den Norske Amerikalinjen og kva den har hatt å seia for norske sjøfolk . Sebak har tidegare besøkt jåttutstillinga i Flytenaustet i Våge som har hatt ei eiga utstilling med fokus på Den Norske Amerikalinjen, og har uttrykt seg rosande om […]

Elevar på jåttutstilling

Alle 6. klassingar på Tysnes har tidlegare i september vore i flytenaustet i Våge og sett jåttutstillinga. Dette er eit tilbod Venelaget for jåttseglarane har gjeve 6. klassingane dei seinaste åra like etter at nytt skuleår har starta. Både Venelaget og Sunnhordland museum meiner det er viktig å formidla denne kunnskapen om dei mange tysnesingene si […]