Nyhende

English Jaattlaget.com version en route

Dear visitor, While we are grateful for your interest, we owe you an apology for the website’s lingual shortcomings. Recently launched in our native tongue, the site remains in its initial stages, even in its original language, which is Norwegian, of course. An English version has been in the pipeline for a couple of months, […]

Nytt frå årsmøtet i Venelaget for Jåttmuseum

Årsmøtet i Venelaget for Jåttmuseum vart halde i Tysnes bedehus 10. mai 2014. Venelaget har 44 medlemmer. Det møtte 10 medlemmer til årsmøtet. I tillegg møtte ordførar Hestad, etter invitasjon frå styret. Det var ingen merknader til årsmeldinga. Fleire meinte at det er fint at styret går ut over sitt primærområde. Det vart peika på […]

Jåttlaget på Facebook

I samband med etableringa av den nye nettstaden, er det vedtatt at Jåttlaget skal vera på plass på Facebook òg, så du ikkje treng å vitja jaattlaget.com for å få siste nytt frå laget. Du finn Facebook-sida vår her. Velkommen som Jåttlags-ven!

Årsmøte i Venelaget for jåttmuseum

Årsmøtet i Venelaget for Jåttmuseum vert halde i Tysnes bedehus laurdag 10. mai 2014 kl. 17.00 Saksliste Opning Val av møteleiar og referent Godkjenning av innkalling og saklista Årsmelding Rekneskap Val Styret i år har vore: Leiar: Hans Ole Dalland Nestleiar/sekretær: Kjell Arthur Lunde Kasserar: Olav Kalgraf Varafolk: Anders Bakke Turid Teigland John Johnsen Revisor: […]

Velkommen til ny nettstad

Velkommen til Venelaget for jåttmuseum sin nye nettstad, www.jaattlaget.com, som lenge har vore eit ynskje bland medlemar og andre interesserte. Sidene er for tida under utvikling, og har nok enno ikkje funne sin endelege form, men det går seg nok til, etter kvart. For nærare informasjon om laget, og om jåttseglarane, sjå menyen til venstre.