Jåttutstillinga er på plass i flytenaustet.

Etter vinterlagringa i eit tørt rom ein anna stad i bygda er både bileta, dei tre «jåttseglarane» i fullt utstyr, modellane av «Rainbow», jakta «Anna Maria», oselvaren og alt det andre no stilt ut, slik det har vore dei tidlegare sesongane. Mange har allereie sett utstillinga, og Venelaget for jåttseglarane veit om grupper som vil […]

Engelsk nettstad på plass!

Etter nokre månaders førebuingar, og få veker etter lansering av nettstaden, har Jåttlaget gleda av å lansera den engelske utgåva offisielt, sjølv om somme nok har hatt kjennskap til ho i nokre dagar. Det er ei kjend sak at mange av jåttseglarane sine etterkommarar bur på den andre sida av Atlanteren, og ikkje lenger meistrar […]

Den årlege sommarlege «Kick off» for turistvertar i Sunnhordland var i år på Tysnes

Den årlege sommarlege «Kick off» for turistvertar i Sunnhordland var i år lagt til Tysnes. Torsdag 12. juni var utsendingane frå dei ulike kommunane samla i Mandelhuset i Våge. Der informerte dei kvarandre om sine kommunar og dei opplegga/tilboda den enkelte kommune har for turistane. Før møtet og samlinga i Mandelhuset fekk dei frammøtte ei […]

English Jaattlaget.com version en route

Dear visitor, While we are grateful for your interest, we owe you an apology for the website’s lingual shortcomings. Recently launched in our native tongue, the site remains in its initial stages, even in its original language, which is Norwegian, of course. An English version has been in the pipeline for a couple of months, […]