ÅRSMELDING

VENELAGET FOR JÅTTMUSEUM               ÅRSMELDING FOR 2014   ( perioden 10. mai 2014 – 25. april 2015  ) Styret har vore:       Leiar: Hans Ole Dalland         Varafolk: Anders Bakke Nestleiar/ sekretær Kjell A. Lunde                              Turid Teigland Kasserar: Olav […]