Referat frå årsmøte 2015

 VENELAGET FOR JÅTTMUSEUM Referat frå årsmøtet 25. april 2015 i Tysnes bedehus   Det møtte 5 medlemmer til årsmøtet.   Opning Leiar i laget, Hans Ole Dalland, ønskte velkomen. Val av møteleiar og referent Hans Ole vart vald til møteleiar, og Kjell A. Lunde vart vald til referent. Godkjenning av innkalling og saklista. Det var ingen […]