Skulebesøk i flytenaustet

Sesongen i flytenaustet er over, men før utstillinga blir vinterlagra, har alle 6. klassingane i kommunen fått omvising i utstillingslokalet og har fått læra litt om alle tysnesingane som var jåttseglarar i USA. Dette er eit tilbod som Venelaget gjev til dette klassesteget kvart år like etter at nytt skuleår har byrja. I år er […]