Skulebesøk i flytenaustet

I årsmeldinga til Venelaget no i mai blir det m. a. nemnt at alle 6. klassingane på Tysnes også i fjor haust fekk ein «skuletime» i Flytenaustet. Også denne hausten vart 6. klassingane på Tysnes inviterte til omvising i flytenaustet. Som tidlegare år synte elevane og lærarane god interesse for utstillinga om jåttseglarane. Fleire av […]