Årsmøte

 VENELAGET FOR JÅTTMUSEUM Årsmøtet i Venelaget for Jåttmuseum vert halde i Tysnes bedehus laurdag 16. april 2016 kl.17.00 SAKLISTE: Opning Val av møteleiar og referent Godkjenning av innkalling og saklista Årsmelding  Rekneskap  Val Styret har i år vore: Leiar: Hans Ole Dalland Nestleiar/sekretær: Kjell Arthur Lunde Kasserar: Olav Kalgraf Varafolk: Anders Bakke, Turid Teigland, John Johnsen Revisor: […]