Styre

Styret består av tre medlemer, leiar, nestleiar/sekretær og kasserar. Desse veljast for to år, der vekselvis eitt og to er på val. I valperioden 2014–2015 har laget følgjande styre:

Leiar: Hans Ole Dalland
Nestleiar/sekretær: Kjell A. Lunde
Kasserar: Olav Kalgraf

Varafolk:

Anders Bakke
Turid Teigland
John Johnsen