ÅRSMØTE

                            Årsmøtet i Venelaget for Jåttmuseum vert halde i Tysnes bedehus laurdag 25. april 2015 kl. 16.00   SAKLISTE: Opning Val av møteleiar og referent Godkjenning av innkalling og saklista Årsmelding Rekneskap Val Styret i år har vore: Leiar: Hans Ole Dalland […]