Årsmøte i Venelaget for jåttmuseum

Årsmøtet i Venelaget for Jåttmuseum vert halde i Tysnes bedehus laurdag 10. mai 2014 kl. 17.00 Saksliste Opning Val av møteleiar og referent Godkjenning av innkalling og saklista Årsmelding Rekneskap Val Styret i år har vore: Leiar: Hans Ole Dalland Nestleiar/sekretær: Kjell Arthur Lunde Kasserar: Olav Kalgraf Varafolk: Anders Bakke Turid Teigland John Johnsen Revisor: […]

Velkommen til ny nettstad

Velkommen til Venelaget for jåttmuseum sin nye nettstad, www.jaattlaget.com, som lenge har vore eit ynskje bland medlemar og andre interesserte. Sidene er for tida under utvikling, og har nok enno ikkje funne sin endelege form, men det går seg nok til, etter kvart. For nærare informasjon om laget, og om jåttseglarane, sjå menyen til venstre.