Nyhende

Skulebesøk i flytenaustet

I årsmeldinga til Venelaget no i mai blir det m. a. nemnt at alle 6. klassingane på Tysnes også i fjor haust fekk ein «skuletime» i Flytenaustet. Også denne hausten vart 6. klassingane på Tysnes inviterte til omvising i flytenaustet. Som tidlegare år synte elevane og lærarane god interesse for utstillinga om jåttseglarane. Fleire av […]

Jåttkveld på Moster

  Representantar for Venelaget for jåttseglarane frå Tysnes har nyleg vore gjester hos Bømlo Sjømannsforening. I fjor haust var Venelaget invitert til medlemskveld i Stord maritime museum for å fortelja og visa bilete om tysnesingane som var jåttseglarar i USA i perioden 1900-1940. Der var det mange frammøtte. Denne kvelden og elles det som Venelaget […]

Godt samarbeid med Sunnhordland museum

Venelaget for jåttseglarane frå Tysnes hadde i sommar besøk av tilsette ved Sunnhordland museum. For Venelaget har museet heilt sidan laget vart skipa i 2009 vore ein viktig samarbeidspartnar. Museet  er fagleg rådgjevar og har med sin  kompetanse m. a. gjeve god hjelp under oppbygginga av utstillinga i flytenaustet i Våge. Den har mange sunnhordlendingar […]

Referat frå årsmøte 2016

                Referat frå årsmøtet 16. april 2016 i Tysnes bedehus Det møtte 8 medlemmer til årsmøtet. 1. Opning. Leiar i venelaget, Hans Ole Dalland, ønskte medlemmene velkomen til årsmøtet. Som vanleg song dei frammøtte Jåttsongen. Teksten er av Anders Bakke med melodi av Kolbjørn Tvedt. 2. Val av […]