Nytt frå årsmøtet i Venelaget for Jåttmuseum

Årsmøtet i Venelaget for Jåttmuseum vart halde i Tysnes bedehus 10. mai 2014. Venelaget har 44 medlemmer. Det møtte 10 medlemmer til årsmøtet. I tillegg møtte ordførar Hestad, etter invitasjon frå styret. Det var ingen merknader til årsmeldinga. Fleire meinte at det er fint at styret går ut over sitt primærområde. Det vart peika på […]