Velkommen til ny nettstad

Velkommen til Venelaget for jåttmuseum sin nye nettstad, www.jaattlaget.com, som lenge har vore eit ynskje bland medlemar og andre interesserte. Sidene er for tida under utvikling, og har nok enno ikkje funne sin endelege form, men det går seg nok til, etter kvart. For nærare informasjon om laget, og om jåttseglarane, sjå menyen til venstre.