One thought on “Video

  1. Er det aktivitet i Jåttlaget for tiden, ut over det Magnus Økland har gjort med sitt hefte og pilot filmen om Norwegian Steam ..
    Mvh Jan-Erik Sverre

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.